Meteen naar de inhoud

Taal-taalzwakte-dyslexie

Uit mijn onderzoek is gebleken dat ook leerlingen met dyslexie leren lezen met de juiste instructie, methode. De instructie is gebaseerd op de spellingwet en lost de voornaamste problemen op door inslijpen, oefenen, kennis en inzicht.

De resultaten van de training met dyslectische leerlingen:

*Kennis van de grammatica is de basis voor de verdere taalontwikkeling.

Uit het onderzoek werd een afname van fouten duidelijk over het gehele niveau F1 van 65% . Goed lezen, tekst verklaren en tekst schrijven worden een vaardigheden die ieder kan beheersen.

Toelichting: Na het leren spreken, gaat het kind op school de klanken koppelen aan tekens, dit verloopt vaak niet goed, leerlingen blijven spellend lezen. Daardoor is verdere ontwikkeling niet goed mogelijk, zoals toepassing van spelling- van grammatica en spellingregels..

Erik Scherder schrijft in ”Hersenen willen lezen”[1] dat lezen behoort tot de belangrijkste vaardigheden die de basis leggen voor het succes van een kind op school. Om te kunnen lezen, moet je eerst de lettervorm identificeren en de bijbehorende klank zoeken. Het combineren van lettervormen met de bijbehorende klanken wordt dan van lieverlee meer geautomatiseerd”. Dit automatiseren is een activiteit die onderbelicht is in het “hoe” de taal te leren.

“Een kind begint met het verbinden van klanken aan een visueel patroon van een woord (woordbeeld) en de klanken van alle afzonderlijke letters vormen uiteindelijk samen het woord.  Daarna ontstaat de Orthografische route: het kind herkent het woord in zijn geheel en hoeft dus niet meer de klanken bij de letters te zoeken: het mentale lexicon (lange termijn geheugen voor woorden die we vanaf onze geboorte leren) wint het dan van het fonologisch systeem! Parallel hieraan zal het kind het woord aan een bepaalde context relateren, waardoor semantiek ontstaat. Het woord krijgt dan ook echt betekenis” aldus Erik Scherder1.


[1] “Hersenen willen lezen, waarom lezen goed is voor je brein”,. Erik Scherder, Athenaem-Polak& Van Gennep        Amsterdam 2021