Meteen naar de inhoud

Privacy

Wie ben ik?

Mijn website adres is: https://smbosch@tds-bosch.nl.

Welke persoonlijke data verzamel ik en waarom?

Commentaren

Wanneer bezoekers commentaren achterlaten op de site, verzamel ik de data die getoond worden in het opmerkingen formulier en ook de IP adressen van de bezoekers en de browser gegevens om spam te detecteren

Ik geef om uw privacy en ik ben transparant over het gebruik van data die ik verzamel. ik gebruik cookies om mijn website te beveiligen en om de bezoekerservaring te verbeteren.

Van mijn cookiebeleid kunt u kennisnemen cookiebeleid.

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Beveiliging

Mijn website draait op de meest up-to-date versie van WordPress en wordt gehost met moderne technieken. Gegevens worden alleen versleuteld verzonden over https. Om de website veilig te houden en hackers geen toegang te geven tot mijn website wordt Wordfence gebruikt.

Privacyverklaring

Hieronder volgt de privacyverklaring van tds-bosch.nl waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor de in deze verklaring omschreven doeleinden. Tevens worden de benodigde maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de huidige wettelijke eisen.

Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn of geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens, financiële gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens van mijn cliënten en de personen of organisaties waarmee zij in contact zijn gekomen.  Het gaat hierbij om de onderstaande persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Iban

Bijzondere persoonsgegevens

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Voor het kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening, worden meerdere persoonsgegevens verzameld en verwerkt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres, bankrekeningnummer, KvK nummer. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment opvragen en desgewenst laten aanpassen.

Gewone persoonsgegevens zal ik gebruiken om:
– informatie te kunnen toesturen in het kader van mijn dienstverlening;
– facturen te kunnen toesturen.

Voor het kunnen verlenen van mijn diensten moeten wij ook uw identiteit kunnen vaststellen. Wij zullen u daarom vragen om u te identificeren en vastleggen dat u zich geïdentificeerd hebt.

Minderjarigen

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ik toestemming heb van hun ouders of voogd of dit voortvloeit uit het kader van mijn dienstverlening.

Met wie worden uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld?

In het kader van mijn dienstverlening zullen uw persoonsgegevens niet worden verstuurd naar andere instanties.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verkrijgen persoonsgegevens per e-mail, telefoon of tijdens gesprekken. De persoonsgegevens worden verkregen van u of organisatiewaar u mee te maken heeft.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het vragen om correctie of verwijdering daarvan, en het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te laten dragen.

Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u deze schriftelijk voor te leggen aan tds-bosch.nl. Uw zaak zal dan worden behandeld en u zult binnen zes weken een reactie ontvangen. In uw klacht moet in ieder geval worden opgenomen:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dossiers worden in principe vijf jaar bewaard na het afsluiten van het dossier.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan kunt u zich daarvoor richten tot smbosch@tds-bosch.nl