Meteen naar de inhoud

Saskia Bosch opleiding en ervaring

Ik ben Saskia Maaike Bosch, geboren in Zutphen, woonplaats Nisse, Master of Education, tel: *31(0)620560805

smbosch@tds-bosch.nl facebook: tds-bosch.nl

Aanvankelijk gaf ik creatieve therapie, na mijn studie Nederlands ben ik met leerlingen op scholen aan het werk gegaan. Veel leerlingen verliezen hun plezier in school doordat ze niet goed leren lezen, zij vroegen mij hoe ze het taalprobleem konden oplossen. Samen met een leerling ben ik aan de slag gegaan met deze methode. Omdat de resultaten mij hebben verrast, heb ik de hbo geaccrediteerde opleiding van abctaal gevolgd.

Het is dan heel fijn als een kind wel leert lezen en emotioneel weer opbloeit. Veel leerlingen die bij mij op school kwamen met een basis kader advies en verlegen og moeilijk gedrag, heb ik kunnen helpen, zij konden een jaar later lezen, schrijven en zij keken weer vrolijk de wereld in. Vaak konden zij ook een hoger schoolniveau volgen. Een van leerlingen heeft de redactie van de schoolkrant op zich genomen.

Jongeren kunnen emotioneel en sociaal veel schade oplopen wanneer de taalontwikkeling stagneert. Dit uit zich vaak ik moeilijk gedrag of teruggetrokken zijn, uiteindelijk beïnvloedt het ook de maatschappelijke positie. In deze tijd waarin zoveel leerlingen moeite hebben met lezen en dus met leren en wil ik graag laten zien wat de methode voor effect heeft. Het is een andere benadering van taalonderwijs, logischer voor sommige leerlingen. Het is zo fijn als een kind weer met plezier leest. Met verschillende werkvormen gebaseerd op de interesse van de leerling, kan het plezier snel terugkomen, de ontwikkeling gaat dan weer verder.

  1. Lezen kan je leren met juiste instructie, op de juiste wijze. Onderzoek naar het effect van toepassing van methode de tds-bosch”
  2. “Peerfeedback in het schrijfonderwijs”

*Master of Education

*MO-A Nederlands

*Remedial teacher, hbo

*Geregistreerd docent eerste graad

*Lid abctaal,

*Lid BON

*Docent HBO;-Leraren opleiding PTA 

*Docent middelbare scholen: vmbo K-T, -Havo, -VWO

*Middelbaar beroepsonderwijs; -Meao

*Volwassenen onderwijs;

*NT2, herintreders

*Contract onderwijs

*Allerlei onderwijsprogramma’s o.a. PLOT 26,Nieuw Nederlands

*Leerlingvolgsystemen

*Online les Teams, Zoom, Its learning

*Office, Edit programma, Word Press

.