Meteen naar de inhoud

Examentraining en taalles

Examentraining VAVO (schoolexamen ondersteuning en opleiding voor staatexamen VAVO ) kan voor leerlingen net de duidelijkheid geven, extra training of een extra duwtje in de rug om het examen met een voldoende af te ronden. Meer informatie zie De avondschool ; MOZeeland.nl

De opbouw van de training is als volgt|;

*Tekstanalyse van groot naar klein, dwz globaal lezen- kernzinnen, signaalwoorden, inhoudelijk de grote lijn ontdekken. Tekstsoort vaststellen, controleren *Vragenanalyse, dat wil zeggen hoe zit de vraag in elkaar, wat wil men weten en hoe ga je antwoord geven. Verder behandel ik alle stof die de leerling niet blijkt te beheersen.

Daarnaast is er de opleiding tot de staatsexamens NT2 luisteren, spreken schrijven lezen. Via ABCleermee worden de onderdelen van het examen geoefend vanaf het beging tot het examen via het Bossche Taalnetwerk “MyTP” maken de cursisten zich de taal eigen en zij krijgen uitleg.