Meteen naar de inhoud

Welkom op de site van tds-bosch.nl

*Dyslexie-training

*Spelling-grammatica onderwijs

https://examentraining-in-zeeland.nl

Voor sommige kinderen is de gangbare leesmethode gebaseerd op de klankzuiverheid niet logisch. Deze veroorzaakt veel fouten denk aan lettergreep problemen, langzaam lezen, zonder begrip van de inhoud.

Dat komt doordat de gangbare methoden niet uitgaan van de basis, namelijk de spellingwet.

Kies voor de tds-bosch methode, een logische methode die gebaseerd is op de spellingwet, onderzoek, abctaal.nl, drs. De Haan en andere, uit de tijd dat slechts 3% van de leerlingen niet leerde lezen.

De Resultaten van deze werkwijze tonen: —Afname fouten met 65%.
Verbetering schoolniveau 30%.

De basis is Automatiseren van de alfabet letters; Kennis klinkers-lettergrepen, Grammatica en dagelijkse oefening

reeds bekende alfabet letters koppelen aan tekens

Na alfabetiseren van de letters nemen de fouten met 59% af.

Lezen is van levensbelang!

Het aantal gevallen van dyslexie in het onderwijs neemt sterk toe. Aan de meeste vormen ervan is iets te doen door veel oefenen. Maarten Huygen “Problemen met technisch lezen zijn het gevolg van tekorten op het gebied van de instructie” (e.g., Vernooy, 2004).